กล่องสุ่ม Chaos Seal Stone Box

UPDATE : 18-Nov-21 15:04

ระยะเวลากิจกรรม
  ▪ เริ่มกิจกรรม : วันที่ 18 พ.ย. 64 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  ▪ สิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 2 ธ.ค. 64 (เวลา 10:59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการเข้าเกม Cabal และกดที่เมนูกิจกรรมด้านบน

การเปิดกล่องสุ่ม
▪ ใช้ Force Gem ในการเปิดกล่องสุ่ม โดยแบ่งเป็น
    ▪ เปิด 1 ครั้งใช้ 180 Force Gem
    ▪ เปิด 10 ครั้งใช้ 1,700 Force Gem
▪ มีโอกาสสุ่มรับไอเทม Chaos Seal Stone ตามรายการด้านล่าง

หมายเหตุ
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ ผู้เล่นจะต้องกดซื้อไอเทมตามช่วงระยะเวลากิจกรรม หากหมดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วจะไม่สามารถกดซื้อไอเทมได้

Rate (%) Item
17.2249 Chaos Seal Stone:Earring+3
17.2249 Chaos Seal Stone:Amulet+3
13 Chaos Seal Stone:Earring+4
13 Chaos Seal Stone:Amulet+4
10 Chaos Seal Stone:Earring+5
10 Chaos Seal Stone:Amulet+5
7 Chaos Seal Stone:Earring+6
7 Chaos Seal Stone:Amulet+6
1.5 Chaos Seal Stone:Earring+7
1.5 Chaos Seal Stone:Amulet+7
1 Chaos Seal Stone:Earring+8
1 Chaos Seal Stone:Amulet+8
0.2 Chaos Seal Stone:Earring+9
0.2 Chaos Seal Stone:Amulet+9
0.05 Chaos Seal Stone:Earring+10
0.05 Chaos Seal Stone:Amulet+10
0.01 Chaos Seal Stone:Earring+11
0.01 Chaos Seal Stone:Amulet+11
0.008 Chaos Seal Stone:Earring+12
0.008 Chaos Seal Stone:Amulet+12
0.006 Chaos Seal Stone:Earring+13
0.006 Chaos Seal Stone:Amulet+13
0.001 Chaos Seal Stone:Earring+14
0.001 Chaos Seal Stone:Amulet+14
0.0001 Chaos Seal Stone:Earring+15
0.0001 Chaos Seal Stone:Amulet+15