Patch Update 2 ก.ย. 64

UPDATE : 02-Sep-21 15:04

► เพิ่มไอเทม Login Box สำหรับกิจกรรมล็อกอินประจำวัน
   ▪ เพิ่มรางวัลไอเทมพิเศษเมื่อทำการล็อกอินเข้าเล่นเกมต่อเนื่องครบทุกๆ 7, 14, 21 และ 28 วัน รับทันทีกล่องสุ่ม Login Box
   ▪ รายการไอเทมภายในกล่องสุ่ม (ผูกมัดไอดี)

► New Event Update

    ▪ Sweet Candy แจกลูกอมหอมหวานแลกรับไอเทมสุดพิเศษ!
        ▪ รายละเอียด >> https://cabalm.in.th/news-list/candy-change5

    ▪ กล่องสุ่มเครื่องประดับ Chaos Accessories Box
        ▪ รายละเอียด >> https://cabalm.in.th/news-list/chaos-accessories-box-4

    ▪ Effector Random Box กล่องสุ่มไอเทมเสริมออฟชั่นสกิล
        ▪ รายละเอียด >> https://cabalm.in.th/news-list/effector-box3

► Cash Shop Update!