กล่องสุ่มเครื่องประดับ Orphidia's Box

UPDATE : 02-Dec-21 17:07

กล่องสุ่ม Orphidia Box ลุ้นรับไอเทมเครื่องประดับเสริมความแข็งแกร่งเหนือใคร

ระยะเวลากิจกรรม
  ▪ เริ่มกิจกรรม : วันที่ 2 ธ.ค. 64 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  ▪ สิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 16 ธ.ค. 64 (เวลา 23:59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการเข้าเกม Cabal และกดที่เมนูกิจกรรมด้านบน

การเปิดกล่องสุ่ม
▪ ใช้ Force Gem ในการเปิดกล่องสุ่ม โดยแบ่งเป็น
    ▪ เปิด 1 ครั้งใช้ 100 Force Gem
    ▪ เปิด 10 ครั้งใช้ 1,000 Force Gem
▪ มีโอกาสสุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่าง
▪ ไอเทมทุกชิ้นเป็นไอเทมประเภท "ผูกมัดตัวละคร" ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

หมายเหตุ
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ ผู้เล่นจะต้องกดซื้อไอเทมตามช่วงระยะเวลากิจกรรม หากหมดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วจะไม่สามารถกดซื้อไอเทมได้

Ratio ItemName ItemOption
3.28968 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)
3.4 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+2%)
3.4 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+2%)(Critical DMG+2%)
3.4 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+2%)(Critical DMG+2%)(Critical DMG+2%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+2%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+2%)(Critical DMG+2%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+2%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+4%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+2%)(Critical DMG+4%)
4.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+2%)(Critical DMG+2%)(Critical DMG+4%)
3.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)
3.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)
3.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+1%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
3.5 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+2%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
3 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)
0.08 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)
0.08 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+6%)
0.08 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+6%)
0.08 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+6%)
0.03 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)
0.03 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+6%)
0.03 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+6%)(Critical DMG+6%)
0.03 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+4%)(Critical DMG+6%)(Critical DMG+6%)
0.01 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)
0.01 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+6%)
0.01 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+6%)(Critical DMG+6%)
0.01 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+6%)(Critical DMG+6%)(Critical DMG+6%)
0.005 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+4%)
0.005 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+7%)
0.005 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+6%)(Critical DMG+7%)
0.005 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) (Critical DMG+6%)(Critical DMG+6%)(Critical DMG+7%)
0.0015 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Max Critical Rate+1%)
0.0015 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)(Max Critical Rate+1%)
0.0015 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Max Critical Rate+1%)
0.0015 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Max Critical Rate+1%)
0.001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Max Critical Rate+1%)
0.001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)(Max Critical Rate+1%)
0.001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+2%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Max Critical Rate+1%)
0.001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Critical DMG+4%)(Max Critical Rate+1%)
0.0001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+7%)(Max Critical Rate+1%)
0.0001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+6%)(Critical DMG+7%)(Max Critical Rate+1%)
0.00005 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+4%)(Critical DMG+7%)(Max Critical Rate+1%)
0.00005 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+3%)(Critical DMG+7%)(Critical DMG+7%)(Max Critical Rate+1%)
0.00001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+4%)(Skill Amp ทั้งหมด UP+4%)(Critical DMG+7%)(Max Critical Rate+1%)
0.00001 Orphidia's Amulet,,ChaosEnchant(0/15) 1Slot(Skill Amp ทั้งหมด UP+4%)(Critical DMG+7%)(Critical DMG+7%)(Max Critical Rate+1%)