กล่องสุ่มเครื่องประดับ Orphidia's Box

UPDATE : 14-Jan-21 12:50

กล่องสุ่ม Collection Box ลุ้นรับไอเทมเครื่องประดับเสริมความแข็งแกร่งเหนือใคร

ระยะเวลากิจกรรม
  ▪ เริ่มกิจกรรม : วันที่ 14 ม.ค. 64 (เวลา 15:00 น.)
  ▪ สิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 31 ม.ค. 64 (เวลา 23:59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการเข้าเกม Cabal และกดที่เมนูกิจกรรมด้านบน

การเปิดกล่องสุ่ม
▪ ใช้ Force Gem ในการเปิดกล่องสุ่ม โดยแบ่งเป็น
    ▪ เปิด 1 ครั้งใช้ 189 Force Gem
    ▪ เปิด 10 ครั้งใช้ 1,600 Force Gem
▪ มีโอกาสสุ่มรับไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงตามรายการด้านล่าง

หมายเหตุ
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ ผู้เล่นจะต้องกดซื้อไอเทมตามช่วงระยะเวลากิจกรรม หากหมดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วจะไม่สามารถกดซื้อไอเทมได้

Rate (%) Item Option
0.007 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
0.008 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
0.010 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+4%
0.012 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
0.025 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+2%
0.030 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+4%
Critical DMG+2%
0.030 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
0.035 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
0.450 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
0.450 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+4%
Critical DMG+4%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
0.500 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
0.700 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+4%
0.800 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
0.900 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+2%
1.000 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
1.100 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+4%
Critical DMG+2%
1.200 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
1.300 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+4%
Critical DMG+4%
Critical DMG+2%
1.400 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
3.000 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+4%
Critical DMG+2%
Critical DMG+2%
3.000 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
3.500 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
4.000 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
4.000 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
5.000 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+4%
5.000 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+4%
Critical DMG+2%
Critical DMG+2%
5.000 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
8.000 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+4%
Critical DMG+4%
Critical DMG+2%
8.000 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
9.000 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%
9.000 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+6%
Critical DMG+2%
11.000 Orphidia's Amulet (0/15) Critical DMG+6%
Critical DMG+4%
Critical DMG+2%
12.543 Orphidia's Amulet (0/15) Skill Amp ทั้งหมด UP+3%
Skill Amp ทั้งหมด UP+2%
Skill Amp ทั้งหมด UP+1%