Multiple XP คูณกระหน่ำมันส์ไม่ยั้ง

UPDATE : 18-Nov-21 15:04

พบกับกิจกรรมคูณ EXP แบบมันส์ๆ Multiple XP คูณกระหน่ำจัดไม่ยั้งวันที่ 18 - 21  พ.ย. 64

ระยะเวลา ◄‌‌
  ▪ เริ่มกิจกรรม : วันที่ 18 พ.ย. 64 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  ▪ สิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 21 พ.ย. 64 (เวลา 23:59 น.)

หมายเหตุ ◄‌‌
  ▪ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเซิร์ฟเวอร์
  ▪ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมค่าประสบการณ์จะปรับเป็นค่าปกติ
  ▪ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า