Fierce Suit Set - ชุดสุดคุ้มสำหรับขาลุย

UPDATE : 10-Feb-21 13:00

ชุดเช่าสุดคุ้มสำหรับขาลุยมือเก๋า พร้อมออฟชั่นครบๆ ใส่ไปเก็บเลเวลกันยาวๆได้เลย

ระยะเวลา
  ▪ เปิดจำหน่ายตั้งแต่ : วันที่ 10 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

พิเศษ! ลด 30% (จาก 750 >> 525 Force Gem )
ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 64 (เวลา 00:00 น.)
ถึงวันที่  21 ก.พ. 64 (เวลา 23:59 น.)

รายละเอียด
  ▪ กล่อง Fierce Suit Set จะเปิดขายใน Item Shop หัวข้อ "Special"
  ▪ ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อไอเทมแยกตามอาชีพที่ต้องการ
  ▪ ไอเทมชุด, อาวุธ Fierce Suit Set (ระดับ +15) จะมีอายุการใช้งาน 14 วัน
     ▪ Weapon Box : ราคา 750 Force Gem
     ▪ Armor Box : ราคา 750 Force Gem (ได้ครบชุด)

  ▪ กล่องชุด, อาวุธ Fierce Suit Set สามารถเปิดใช้งานได้ที่เลเวล 132 ขึ้นไป
  ▪ กล่อง Fierce 1 ไอดีสามารถซื้อได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 อาชีพ ภายในทุกๆ 2 สัปดาห์