กล่องสุ่มเครื่องประดับ Chaos Accessories Box

UPDATE : 25-Mar-21 15:54

กล่องสุ่ม Chaos Accessories Box ลุ้นรับไอเทมเครื่องประดับล้ำค่า

ระยะเวลากิจกรรม
  ▪ เริ่มกิจกรรม : วันที่ 25 มี.ค. 64 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  ▪ สิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 8 เม.ย. 64 (เวลา 10:59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการเข้าเกม Cabal และกดที่เมนูกิจกรรมด้านบน

การเปิดกล่องสุ่ม
▪ ใช้ Force Gem ในการเปิดกล่องสุ่ม โดยแบ่งเป็น
    ▪ เปิด 1 ครั้งใช้ 100 Force Gem
    ▪ เปิด 10 ครั้งใช้ 900 Force Gem
▪ มีโอกาสสุ่มรับไอเทมเครื่องประดับตามรายการด้านล่าง

หมายเหตุ
▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ ผู้เล่นจะต้องกดซื้อไอเทมตามช่วงระยะเวลากิจกรรม หากหมดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วจะไม่สามารถกดซื้อไอเทมได้

Rate (%) Item
0.020 Chaos Seal Stone:Earring(0)+12
0.030 Arcana of Chaos +12
0.050 Arcana of Chaos +11
0.050 Minesta's Chaos Fighter Belt +12
0.050 Minesta's Chaos Sage Belt +12
0.050 Chaos Talisman +8
0.050 Chaos Seal Stone:Earring(0)+11
0.070 Arcana of Guardian +12
0.080 Carnelian +12
0.080 Minesta's Chaos Fighter Belt +11
0.080 Minesta's Chaos Sage Belt +11
0.090 Arcana of Guardian +11
0.100 Arcana of Chaos +10
0.100 Arcana of Laws +12
0.100 Minesta's Chaos Guardian Belt +12
0.100 Chaos Seal Stone:Earring(0)+10
0.120 Minesta's Chaos Fighter Belt +10
0.120 Minesta's Chaos Sage Belt +10
0.120 Chaos Talisman +7
0.125 Arcana of Laws +8
0.130 Arcana of Chaos +9
0.140 Carnelian +11
0.150 Arcana of Guardian +10
0.150 Arcana of Laws +11
0.150 Minesta's Chaos Guardian Belt +11
0.180 Arcana of Laws +7
0.180 Minesta's Chaos Guardian Belt +7
0.200 Arcana of Chaos +8
0.200 Arcana of Guardian +9
0.200 Minesta's Chaos Fighter Belt +9
0.200 Minesta's Chaos Sage Belt +9
0.225 Minesta's Chaos Guardian Belt +8
0.250 Arcana of Laws +6
0.250 Arcana of Chaos +7
0.250 Arcana of Guardian +8
0.250 Arcana of Laws +10
0.250 Minesta's Chaos Guardian Belt +6
0.250 Minesta's Chaos Fighter Belt +8
0.250 Minesta's Chaos Sage Belt +8
0.250 Minesta's Chaos Guardian Belt +10
0.250 Chaos Seal Stone:Earring(0)+9
0.300 Arcana of Laws +5
0.300 Arcana of Chaos +6
0.300 Minesta's Chaos Guardian Belt +5
0.300 Chaos Talisman +6
0.350 Carnelian +10
0.350 Arcana of Laws +4
0.370 Minesta's Chaos Guardian Belt +4
0.375 Arcana of Guardian +7
0.375 Minesta's Chaos Fighter Belt +7
0.375 Minesta's Chaos Sage Belt +7
0.400 Arcana of Laws +9
0.400 Minesta's Chaos Guardian Belt +9
0.400 Chaos Seal Stone:Earring(0)+8
0.425 Minesta's Chaos Guardian Belt +3
0.430 Arcana of Laws +3
0.500 Carnelian +9
0.500 Arcana of Guardian +6
0.500 Minesta's Chaos Fighter Belt +6
0.500 Minesta's Chaos Sage Belt +6
0.500 Chaos Seal Stone:Earring(0)+7
0.550 Arcana of Laws +2
0.550 Minesta's Chaos Guardian Belt +2
0.600 Chaos Seal Stone:Earring(0)+6
0.625 Arcana of Guardian +5
0.625 Arcana of Chaos +5
0.625 Minesta's Chaos Fighter Belt +5
0.625 Minesta's Chaos Sage Belt +5
0.700 Arcana of Laws
0.700 Minesta's Chaos Guardian Belt
0.700 Chaos Seal Stone:Earring(0)+5
0.750 Carnelian +8
0.750 Arcana of Guardian +4
0.750 Arcana of Chaos +4
0.750 Minesta's Chaos Fighter Belt +4
0.750 Minesta's Chaos Sage Belt +4
0.800 Chaos Seal Stone:Earring(0)+4
0.875 Arcana of Guardian +3
0.875 Arcana of Chaos +3
0.875 Minesta's Chaos Fighter Belt +3
0.875 Minesta's Chaos Sage Belt +3
0.900 Chaos Seal Stone:Earring(0)+3
1.000 Arcana of Laws +1
1.000 Minesta's Chaos Guardian Belt +1
1.000 Chaos Talisman +5
1.000 Chaos Seal Stone:Earring(0)+2
1.125 Carnelian +7
1.125 Arcana of Guardian +2
1.125 Arcana of Chaos +2
1.125 Minesta's Chaos Fighter Belt +2
1.125 Minesta's Chaos Sage Belt +2
1.200 Chaos Seal Stone:Earring(0)+1
1.350 Arcana of Guardian
1.350 Arcana of Chaos
1.350 Minesta's Chaos Sage Belt
1.380 Minesta's Chaos Fighter Belt
1.500 Carnelian +6
1.875 Carnelian +5
2.000 Arcana of Chaos +1
2.000 Minesta's Chaos Fighter Belt +1
2.000 Minesta's Chaos Sage Belt +1
2.250 Carnelian +4
2.250 Chaos Talisman +4
2.525 Arcana of Guardian +1
2.625 Carnelian +3
3.750 Chaos Talisman +3
4.250 Carnelian
4.375 Carnelian +2
4.500 Chaos Talisman +2
5.205 Chaos Talisman
6.000 Carnelian +1
7.500 Chaos Talisman +1